Sähkökeskuksen lämpökuvaus

 

Proactor suorittaa sähkökeskusten lämpökuvauksia eri kokoisten yritysten ryhmäkeskuksiin ja jakokeskuksiin. Lämpökuvauksen voi tilata yksittäiseen tai useampaan sähkökeskukseen kerrallaan. Sähkökeskuksen lämpökuvauksesta asiakas saa tarkan raportin ja dokumentin, missä on listattu tarkistettavat kohteet ja eritelty tarkasti kaikki mahdolliset poikkeamat.

Lämpökuvaus tehdään aina normaalin tuotannon ollessa käynnissä, mielellään niin, että kuormitus on mahdollisimman suurta.

Proactorellä on LK 1 pätevyystodistus ja kaikilla sähkötöitä tekevillä on voimassa oleva SFS 6002 koulutus sekä alan ajankohtaista osaamista ja tietämystä. Ammattilaisemme osaavat suositella yrityskohtaisesti turvallisuutta lisääviä lisätutkimuksia tai toimenpiteitä.

Säännöllisesti tehdyt lämpökuvaukset ehkäisevät sähköpaloja ja vähentävät yllättävien tuotantokatkosten riskiä. Mikäli lämpökuvauksessa ilmenee poikkeamia, sovimme asiakkaan kanssa erikseen niiden hoitamisesta.

 

Proactorin tekemän sähkökeskuksen lämpökuvauksen edut:

 • lämpökuvauksen tekee sähköalan ammattilaiset
 • kuvauksessa käydään läpi kokonaisvaltaisesti sähkökeskuksen turvallisuuteen ja toimivuuteen vaikuttavat asiat
 • lämpökuvauksen yhteydessä kiinnitämme erityistä huomiota myös ympäristöön liittyviin riskeihin
 • asiakas saa lämpökuvauksesta raportin, joka tallennetaan myös maintBoxiin
 • raportti on saatavilla maintBoxista vuosienkin kuluttua

 

Yhden sähkökeskuksen lämpökuvaus sisältää

 • suojauksien purkamisen turvallisesti mahdollisimman parhaan tuloksen saamiseksi
 • kuvaamisen ja virtojen mittaamisen
 • löysien liitosten paikallistamisen
 • viallisten komponenttien paikallistamisen
 • vino- ja ylikuormien havaitsemisen
 • tarkan raportin lämpökuvauksesta
 • mahdolliset suositukset ja toimenpide-ehdotukset turvallisuuden parantamiseksi

Yhteyshenkilö

Veli-Jussi Koskela

 

+358 50 369 1412
veli-jussi.koskela@prohoc.fi

 

Pekka Parikka

 

+358 45 8939 302
pekka.parikka@tahtipiste.fi