Proactor sai laatu- ja ympäristösertifikaatit

Proactor sai ISO 9001:2015 -laatusertifikaatin ja ISO 14001:2015 -ympäristösertifikaatin. Järjestelmät tehtiin yhteistyössä Merinovan, SGS:n ja ELY-keskuksen kanssa.

ISO 9001 on yksi maailman tunnetuimmista laatustandardeista. Sitä käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Standardi osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksen prosessit, kuten työskentelytavat, päätöksenteko ja vastuut, on määritelty ja dokumentoitu.

ISO 14001on maailman tunnetuin kansainvälinen ympäristöjärjestelmämalli. Ympäristöjärjestelmän avulla organisaatio ottaa ympäristöasiat järjestelmällisesti huomioon kaikessa toiminnassaan. Toimiva ympäristöjärjestelmä auttaa tunnistamaan ja vähentämään haitallisia ympäristövaikutuksia sekä säästämään kustannuksissa. Samalla ympäristöjärjestelmä parantaa työturvallisuutta.

Sertifikaattihanke aloitettiin Proactorellä 16.6.2015. Sertifikaatit tuovat uusia mahdollisuuksia teollisuudessa ja julkisissa hankkeissa.

– Tiesimme yrityksemme alusta asti, että haluamme olla isojen yritysten yhteistyökumppani. Proactor myös valitsee laadukkaat alihankkijat ja tavarantoimittajat. Käytämme pääasiassa alihankkijoita ja tavarantoimittajia, joilla on laatu- ja ympäristösertifikaatti. Loppuasiakas saa hyödyn, kun koko toimitusketju toimii laatu- ja ympäristöjärjestelmien alla, toimitusjohtaja Veli-Jussi Koskela kertoo.

Laatu- ja ympäristöjärjestelmillä taataan, että asiakkaat saavat tilaustensa mukaiset työt ja korkeatasoiset tuotteet.

Proactorellä oli jo ennen hanketta käytössä maintBox-toiminnanohjausjärjestelmä. maintBox on laadun tae, sillä asiakas voi seurata palvelua järjestelmän kautta. Asiakas saa maintBox-käyttöliittymän, josta nähdään avoimet työt, keskeneräiset työt, valmiit työt ja laskutetut työt. Myös laatu- ja ympäristöjärjestelmä on rakennettu maintBox- ohjelmaan.

Työ ei kuitenkaan lopu sertifikaattien saamiseen, vaan Proactor haluaa jatkuvasti kehittää laatu- ja ympäristöasioita.

– Tämä on merkittävä investointi, joka mahdollistaa kasvun ja luo uskoa tulevaisuuteen. Teemme laadun ja ympäristöasioiden eteen töitä jatkossakin vuosikellon mukaan. Siihen kuuluu esimerkiksi sisäinen auditointi ja ulkoinen auditointi kerran vuodessa. Proactor panostaa entistä enemmän prosessien dokumentointiin, jotta toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää kaikille osapuolille.