Proactor toimii turvallisesti myös räjähdysvaarallisissa tiloissa

Kun työskennellään räjähdysvaarallisissa tiloissa, yrityksen on tunnettava ympäristö ja osattava toimia erikoisolosuhteissa. Proactorellä on pitkä kokemus ATEX-tiloissa toimimisesta ja päivitämme osaamistamme jatkuvasti.

Proactorin työntekijät kävivät kesäkuussa 2016 ATEX-koulutuksen Inspecta Academyssa Tampereella. Kurssilta saa valmiuksia räjähdysvaarallisissa tiloissa työskentelyyn. Kurssiin kuuluu myös sähköturvallisuus.

Koulutuksessa käsiteltiin muun muassa ATEX-direktiivejä ja säädöksiä, tilaluokituksia, laitevalintoja suunnittelu ja asentamista, suojauksia, tarkastusta ja kunnossapitoa.

Tällä sertifikaatilla osoitamme, että tunnistamme asiakkaiden räjähdysvaaralliset tilat ja osaamme toimia niissä oikein ja turvallisesti. Proactor haluaa jatkuvasti kehittää työntekijöiden tietotaitoja ja parantaa palveluja. Tulevaisuudessa työturvallisuuteen kiinnitetään yrityksissä yhä enemmän huomiota, joten haluamme tällä koulutuksella nostaa entisestään Proactorin osaamisen tasoa.

Kurssin käymällä haluamme vähentää riskejä niin asiakkaidemme kuin työntekijöidenkin osalta. Kurssin avulla Proactor todistaa, että pystymme täyttämään asiakkaidemme vaatimukset tässäkin asiassa.