Proactorellä tehtiin laatu- ja ympäristöjärjestelmien vuosiauditointi

SGS auditoi marraskuun puolivälissä Proactorin laatu- ja ympäristöjärjestelmät. ISO 9001 on yksi maailman tunnetuimmista laatustandardeista. Sitä käytetään johtamisen työkaluna ja toiminnan tasalaatuisuuden varmistajana. Standardi osoittaa asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, että yrityksen prosessit kuten työskentelytavat, päätöksenteko ja vastuut on määritelty ja dokumentoitu. ISO 9001 ja ISO 14001 -standardeissa korostuu johtajuus ja strategia, niiden yhteys prosesseihin sekä riskien hallinta.

Proactorin toimitusjohtaja Veli-Jussi Koskela kertoo, että yrityksessä otetaan huomioon laatu- ja ympäristöasiat jatkuvasti.

– Auditointi keskittyi hyvin pitkälti maintBoxin ympärille, hallitsemme projekteja sen kautta. Ohjelmisto kokoaa yhteen vaadittavat tiedot, kuten avoimet, valmiit ja laskutetut työt, koneiden seurannat sekä resurssien hallinta.

Laatu- ja ympäristösertifikaatit ovat Proactorelle tärkeitä, sillä yrityksen asiakkaina on suuria kansainvälisiä teollisuusyrityksiä. Kun koko toimitusketjulla on sertifikaatit, asiakas pystyy osoittamaan, että tuotteen laatu- ja ympäristöasiat on huomioitu tuotteen valmistusprosessin jokaisessa vaiheessa.

– Kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti asiakkaita kuunnellen, sillä haluamme, että meistä on heille mahdollisimman paljon hyötyä, Koskela summaa.