Tehtaiden sisätilojen turvallisuus kannattaa tarkistaa säännöllisesti

Pekka Lokasaari toimii laatu- ja turvallisuusasiantuntijana SK Protectilla, joka tarjoaa yrityksille ja organisaatioille laatuun ja turvallisuuteen liittyviä asiantuntija- ja päällikköpalveluita. Protectin asiantuntijat tekevät käytännönläheistä työtä ja tuntevat tätä kautta hyvin myös teollisuusyritysten sisätilojen turvallisuuteen liittyvät arjen haasteet yrityksen elinkaaren eri vaiheissa. Turvamerkinnät ja ohjeet ovat yksi osa turvallisuutta, mutta Lokasaari korostaa, että tiloissa työskentelevillä ihmisillä on merkittävä vastuu siitä, että turvallisuus toteutuu suunnitellusti.

—Kun henkilökunta vaihtuu, turvallisuusasioiden läpikäyminen on erityisen tärkeää.  Lisäksi kaikille työntekijöille kannattaa muistuttaa säännöllisesti, miksi esimerkiksi poistumistien vapaana pitäminen on tärkeää ajankohdasta riippumatta. Tehtaiden turvallisuuskulttuuri kumpuaa pitkälti vastuuhenkilöiden asenteesta. Kun johto näyttää esimerkkiä, muiden on helppo seurata perässä. Turvallisuusasioiden säännöllinen kertaus ja turvamerkintöjen merkityksen muistuttaminen ei ole koskaan turhaa, Lokasaari toteaa.

Huomioi turvallisuus myös uuden layoutin yhteydessä

Yleensä uusia rakennuksia tehdessä turvallisuusnäkökulmat huomioidaan hyvin. Haasteita tuleekin usein esimerkiksi layout-muutoksia tehdessä, jolloin turvallisuuteen liittyvät näkökulmat voivat jäädä vähemmälle huomiolle.  Näitä voivat olla mm. uusien koneiden edellyttämät turva-alueet, kulkuväylien merkinnät, poistumisteiden huomioiminen tai esimerkiksi sähkökeskusten suojaukset.

Toisinaan yrityksille voi olla myös epäselvää se, missä vastuiden raja kulkee vuokralaisen ja kiinteistön omistajan kesken ja kenen vastuulla esim. turvavalaistuksen toiminta tai muut kiinteistön turvallisuuteen liittyvät asiat ovat. Lokasaari vinkkaakin yrityksiä ottamaan näistä asioista hyvissä ajoin selvää.

”Pistetään asia kuntoon”

Lokasaaren kokemus on, että yritykset haluavat toimia lähtökohtaisesti oikein ja asiakkaat suhtautuvat muutosehdotuksiin ja suosituksiin myönteisesti.  Vastuuhenkilöt ymmärtävät turvallisuuden merkityksen ja heille on kunnia-asia pitää turvallisuustaso vähintäänkin vaaditulla tasolla.

Turvallisuusasioita tarkastellessa Lokasaari painottaa henkilökunnan kuulemista. Ihmiset ovat kiinnostuneita oman työympäristönsä turvallisuudesta ja arvostavat sitä, että heidän mielipiteitään kuullaan.

—Työntekijöillä on paras käytännön osaaminen ja tieto siitä, mitkä asiat toimivat hyvin ja missä on parantamisen varaa. Heillä voi olla jo valmiiksikin hyviä ideoita turvallisuuden parantamiseksi.

Asiantuntija ilahtuukin usein ääneen lausutusta kommentista: No, pistetään asia kuntoon!

Mistä tehtaaseen saa räätälöidyt turvakaiteet ja kuka ne tulee asentamaan?

Miten turvalliset sisätilat luodaan, kuka niitä suunnittelee ja kuka ne asentaa paikan päälle?

Standardiratkaisut eivät aina istu sellaisenaan erilaisiin työympäristöihin.  Tällöin tarvitaan tekijöitä, jotka hahmottavat kokonaistoiminnot ja osaavat sovittaa kohteeseen sopivat ja turvallisuutta edistävät suojat ja turvakaiteet, tehdä tiloihin soveltuvat turvamerkinnät, hankkia oikeanlaiset varoituskyltit, etsiä sopivimmat törmäyssuojat ja korjata myös vanhat tai puutteelliset huomiomaalaukset- ja teippaukset.

Tähtipisteellä työskentelee ammattitaitoinen porukka, jolla on monipuolista osaamista ja useiden vuosien kokemus erilaisissa tehtaissa työskentelyssä. Tämän ansioista mukaan on tarttunut monta hyväksi havaittua käytäntöä ja ratkaisua.  Jos asiakkaan pulmaan ei ole valmista ratkaisua, siihen pohditaan sellainen.

—Meidän ammattitaitoamme on se, että ymmärrämme tehtaiden arkea käytännön näkökulmasta, jonka lisäksi me tunnemme myös turvallisuusvaatimukset. Kun sovitamme nämä yhteen, asiakkaamme saavat palvelua, joka ratkaisee heidän ongelmansa nopeasti ja kätevästi. Mietimme ratkaisut kokonaisuutta silmällä pitäen niin, että ne ovat koko paletin kannalta järkeviä. Pääideana on se, että meille soittaessa asiakkaan ei tarvitse välttämättä itse tietää, millaisia tuotteita tai ratkaisuja he tarvitsevat, vaan me osaamme ehdottaa, kertoo Tähtipisteen tj Veli-Jussi Koskela.

Lue lisää Tähtipisteen sisätilojen turvallisuuteen liittyvästä palveluista täältä.